Stojąc u progu zaprojektowania danej strony internetowej stoimy zazwyczaj przed wyzwaniem nie tyle skonstruowania pewnej nowej, oryginalnej, skomponowanej z różnych elementów całości, co przekazania informacji. Jest to sprawa niezmiernie ważna, jako że to właśnie efektywny przekaz konkretnej informacji winien być prawdziwym celem i sensem danego projektu.

  Na co warto zwrócić uwagę?

  Tak jak i w Naszej, tak i w wirtualnej rzeczywistości istnieją dwie płaszczyzny prezentacji informacji: wąska, konkretna płaszczyzna werbalna - oraz szeroka, pełna możliwości płaszczyzna niewerbalna. W relacjach interpersonalnych to, w jaki sposób zostaniesz odebrany przez drugiego człowieka, który widzi Cię po raz pierwszy, w o wiele większej mierze uzależnione jest od Twojego przekazu niewerbalnego, niż tego co masz do powiedzenia (Twojej – że tak powiem – „obiektywnej treści”). Twój niewerbalny przekaz, na który składają się m.in.: mowa ciała, gestykulacja, mimika, ton głosu – o wiele skuteczniej trafia do Twojego rozmówcy, kształtując w nim wizerunek Twojej osoby, bez względu na to, czy jest tego świadom, czy też nie. Tak właśnie powstaje tzw. „pierwsze wrażenie” – w gruncie rzeczy irracjonalne, lecz jednak bardzo ważne, skoro to właśnie ono – jak się okazuje – bardzo się liczy, bez większych względów na to, „co masz do powiedzenia” na płaszczyźnie werbalnej.

  W przypadku projektów witryn internetowych temat płaszczyzn prezentacji informacji można łatwo zilustrować przykładem dwóch witryn zawierających tą samą treść: powiedzmy, że będzie nią oferta Twojej Firmy. Jedna z owych witryn może ograniczać swoją szatę graficzną do minimum, skupiając się na prezentacji samej treści. Druga witryna natomiast może posiadać starannie opracowaną szatę graficzną – nie rzucającą się w oczy, dyskretną, sprawiającą jednak, iż treść przegląda się przyjemnie. Można to przyrównać do sytuacji, w której jesz obiad na jednorazowych talerzach - lub eleganckiej zastawie. Łatwo wyobrazić sobie, iż tak samo wartościowy posiłek podany w różny sposób może wiele zyskać - lub też wiele stracić.

  Pytanie: na której stronie człowiek zainteresowany treścią pozostanie dłużej? Na której stronie człowiek nie zainteresowany tą treścią pozostanie dłużej? Która witryna prędzej odrzuci, a która zachęci do zapoznania się z warstwą merytoryczną?

  Teoretycznie powszechnie znanym jest prawo, iż atrakcyjna szata graficzna stanowi sprzyjający czynnik efektywnego przekazu treści. Dlaczego jednak tak jest?

  Przeciętny gość Naszej witryny – jak i „typowy przechodzień”, którego możemy spotkać na ulicy – są ludźmi, którzy odbierają docierające do nich informacje na dwóch poziomach: świadomym oraz podświadomym. Jak można się domyślać, werbalna płaszczyzna prezentacji informacji jest adresowana bardziej do świadomości odbiorcy, niż jego podświadomości – natomiast niewerbalna wręcz odwrotnie. Zaskakujące i niesamowite jest to, iż tak naprawdę mnóstwo informacji przekazywanych jest na poziomie niewerbalnym, mnóstwo planowanego przekazu człowiek odbiera podświadomie – jak pisałem wcześniej, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

  Jeżeli teraz projektant będzie posiadał władzę nad konstrukcją również niewerbalnej warstwy swojego projektu – o ile bardziej wzrośnie efektywność jego przekazu?

  Jak posiąść taką władzę? Otóż należałoby się zastanowić, do czego sprowadza się owa niewerbalna warstwa, z jakich elementów się składa. Tak naprawdę jest to dość subtelna i często początkowo trudna do sprecyzowania i „wyczucia” kwestia – osoby myślące kreatywnie, posiadające wyobraźnię, a nade wszystko empatię potrafią sobie jednak radzić z nią bardzo dobrze, a i coraz lepiej z biegiem czasu i doświadczenia. Stojąc u progu Własnego webdesignerskiego rozwoju już dziś możesz odpowiedzieć Sobie na to pytanie.

  Niewerbalna warstwa Twojego projektu odpowiedzialna jest za następujące kwestie:

  • co może czuć odbiorca (potencjalny Klient), zapoznając się z Twoim projektem?,
  • jak może definiować jego klimat/aurę?,
  • z jakimi słowami kluczowymi może mu się kojarzyć jego forma?;

  Przykład: strona restauracji – jaką chciałbyś, żeby była? Jak najlepiej trafić do potencjalnego odbiorcy informacji, którą chcesz przekazać – tym razem nie na poziomie werbalnym (informacyjnym = tekst, treść), co niewerbalnym, skierowanym do jego podświadomości? Możesz przykładowo postarać się, aby Twoja strona była... apetyczna (!). Jak to zrobić? Inwencję twórczą pozostawiam Tobie, niemniej jednak: jeśli uda Ci się uczynić Twój projekt apetycznym, Twój odbiorca prędzej zostanie Twoim Klientem. Odwołałeś się bowiem do jego podświadomości, sprawiłeś że poczuł Twój przekaz, a nie tylko odebrał go na poziomie mentalnym, rozumiejąc treść zawartych na stronie tekstów. To właśnie forma jest kluczowym nośnikiem treści – i często jest tak, że nie tyle liczy się to co masz do przekazania, jak to, w jaki sposób to przekazujesz. Choćby Twoja informacja sama w sobie była nie wiadomo jak atrakcyjna i rzeczowa – jeśli tylko jej forma będzie nieatrakcyjna lub niewystarczająco atrakcyjna, treść sama w sobie nie wystarczy. Dlatego właśnie warto przemawiać do Twojego odbiorcy również warstwą niewerbalną.

  Tak więc warstwa ta, to również konsekwencja klimatu formy z treścią, jaką ona niesie – interpretujemy treść i wychodzimy daleko poza jej sztywne ramy, definiując jej "aurę", dla ułatwienia do postaci słów kluczowych – haseł, które kojarzą Ci się z treścią lub też z tym, w jaki sposób chcesz być odebrany, co ma być najważniejsze w Twoim wizerunku. Może to być np.: profesjonalizm, futuryzm, kreatywność, wysoka jakość, rzetelność, zaufanie, itp. – opcji jest mnóstwo, a My jako Projektanci, stoimy przed wyzwaniem wizualizacji odczuć, graficznej (i nie tylko) prezentacji treści – poprzez grafikę statyczną, jak i dynamiczną - symbolikę i animację - aż po dobrane barwy i tonacje. W rezultacie możemy stworzyć projekt, którego 90% przekazu informacji będzie istniało na poziomie niezdefiniowanym w tekście (!) – a który jednak w sukcesie Naszego projektu będzie grał pierwsze skrzypce. Oglądając bowiem odpowiednio przygotowaną stronę, Twój odbiorca przyswoi pewne informacje o wiele szybciej, niż przeczyta Twój tekst - odbierając pewne treści na poziomie odczuciowym (czując wytworzony przez Ciebie klimat, styczny z charakterem firmy/marki).

  Rozwijając swoją wiedzę na temat przekazu informacji również na warstwie niewerbalnej, stajemy się o wiele większymi profesjonalistami w dziedzinie kreowania wizerunku – firmy, produktu, usługi, itp., a jednocześnie Nasz przekaz staje się bardziej efektywny i przyciągnie więcej potencjalnych klientów, niż przekaz standardowy, który nie będzie w stanie wyłowić sporej ich części spośród społeczeństwa.

  What can I do for You?

  Co mogę dla Ciebie zrobić?

  • websites
   I specialize in distinguishable, characteristic design - thanks to which You'll stand out of the great many sites which are often looking alike. If You care to be Yourself instead of being one of many - I'd love to design a project dedicated to Your Brand. (see exemplary works »)

  • custom Blogger themes
   I offer partly or completely (see exemplary websites ») customized websites'/blog' templates hosted by Blogger platform.

  • computer graphics
   I design advertising and functional computer graphics - for print (such as business cards, brochures, folders...), as well as for Internet (advertising banners, layout components for already existing websites).
  • strony internetowe
   Specjalizuję się w projektowaniu niesztampowym i charakterystycznym - dzięki którym wyróżnisz się spośród całej masy podobnych do siebie stron. Jeżeli zależy Ci na tym aby nie być jednym z wielu - chętnie zaprojektuję dedykowany Twojej Marce projekt. (obejrzyj przykładowe projekty »)

  • niestandardowe szablony Blogger
   Oferuję częściowo (czytaj więcej ») oraz całkowicie (zobacz przykłady stron ») zindywidualizowane projekty stron/blogów na platformie Blogger.

  • grafika komputerowa
   Projektuję grafikę reklamową oraz użytkową - z przeznaczeniem do druku (jak np. wizytówki, prospekty, foldery...), jak i dla Internetu (banery reklamowe, elementy wystroju szaty graficznej dla już istniejących stron).

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  • copywriting
   Besides graphic design I also define how a brand will be presenting and communicating itself to the world - the way based both on its character - and target - from advertising phrases to complex copywriting. (see examples »)

  • brand identity
   What way would fit Your Company's spirit the most? Your offer's character- and, moreover, what makes You standing out of the crowd? I'm going to address this question by designing a consistent, professional and marked by high aesthetics Your Brand Identity - from a business card to a website.
  • copywriting
   Poza projektowaniem graficznym zajmuję się również konstruowaniem formy przekazu: dedykowanej charakterowi marki oraz jej grupie docelowej - od haseł reklamowych po kompleksowe opracowanie treści oferty. (zapoznaj się z przykładami »)

  • kreacja kompleksowego wizerunku
   Jaki wizerunek trafnie oddałby ducha Twojej Firmy? Charakter Twojej oferty - a nade wszystko to, czym chcesz się wyróżniać? Chętnie odpowiem na to pytanie, opracowując spójny, profesjonalny oraz cechujący się wysoką estetyką wizerunek dla Twej Marki - od wizytówki po stronę internetową.

  previous »

  close

  czytaj wstecz »

  zamknij

  Important information for clients.

  Ważne informacje dla Klientów.

  I. Who I am not and what I don't do?
  Computer graphics/web-design are quite wide professions, consisting of many expertises. Therefore various graphic artists/designers specialize in different things (e.g. 3D graphics, or so-called web apps).

  I. Kim nie jestem i czym się nie zajmuję?
  Grafika komputerowa/web-design to dość obszerne profesje, na które składa się wiele specjalizacji. Stąd różni graficy/projektanci będą specjalizowali się w czym innym (np. grafice 3D, czy tzw. aplikacjach webowych).

  In the "Offer" section You'll find out what can I do for You - while below, what not.

  W dziale "Oferta" dowiesz się, co mogę dla Ciebie zrobić - poniżej zaś, czego nie.

   I am not:
  • a drawer,
  • a PHP / MySQL programmer,
  • a 3D graphic artist;
   Nie jestem:
  • rysownikiem,
  • programistą PHP / MySQL,
  • grafikiem 3D;
   I don't:
  • carry out already existing, complete concepts or visions, where the only thing a client needs is to render their (already existing or mostly done) ideas within Photoshop/Illustrator/etc.,
  • modify already existing projects - with the exception of simple, technically-minimalist solutions,
  • encoding other designers' layouts;
   Nie zajmuję się:
  • realizowaniem już istniejących, kompletnych wizji, przekładaniem gotowej koncepcji do Photoshopa/Illustratora/itp.,
  • modyfikacją już istniejących projektów - za wyjątkiem prostych, minimalistycznych technicznie rozwiązań,,
  • kodowaniem stron innych projektantów;

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  II. How Our cooperation will look like?II. Jak wygląda współpraca ze Mną?

  1. Most time You'll save right now, by reading "the Offer" section.

  2. Through "the Contact" section You send Me the general guidelines of what You need + preferred budget.

  3. In response You may receive some additional questions, which help to specify the approximate valuation. If this is not necessary, I'll tell You how much I can do within Your preferred budget.

  1. Najwięcej czasu zaoszczędzasz już teraz, zapoznając się z lekturą działu "Oferta".

  2. Korzystając z działu "Kontakt" przesyłasz ogólne wytyczne tego, czego potrzebujesz + odpowiadające Tobie ramy budżetowe.

  3. W odpowiedzi możesz otrzymać listę dodatkowych pytań, które pozwolą Mi doprecyzować oszacowanie wyceny. Jeśli nie ma takiej potrzeby, od razu napiszę, ile jestem w stanie dla Ciebie zrobić w granicach odpowiadającego Tobie budżetu.

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  1. Once the valuation has been specified, I'll ask You to send the advance payment (which equals about ⅓ of the overall valuation) - I begin the work once the advance payment has entered.

  2. Once the project is done I'll present You the final result and ask for paying the rest of the remaining amount. Once it has entered, You will receive full access to the project (e.g. source files for print, or access to the website's CMS).
  1. Po doprecyzowaniu wyceny poproszę Cię o wpłatę zaliczki (stanowiącej ok. ⅓ wyceny projektu) - pracę rozpoczynam po jej zaksięgowaniu.

  2. Po ukończeniu projektu zaprezentuję Tobie efekt finalny i poproszę o wpłatę pozostałej kwoty. Po jej zaksięgowaniu otrzymasz pełen dostęp do projektu (np. pliki źródłowe do druku, czy dostęp do panelu CMS strony internetowej).

  Besides it's good to know that:

  Ponadto warto wiedzieć, iż:

  • I don't issue invoices,
  • three optional client-requested modifications are included in the price;
  • występuję jako osoba prywatna › nie wystawiam faktur,
  • w cenę wliczam trzy opcjonalne modyfikacje ze strony Klienta;

  previous »

  close

  czytaj wstecz »

  zamknij

  Tak piszę o designie:

  zamknij

  Ile to kosztuje?

  Projektowanie stron/grafiki jest dla Mnie czymś więcej niż znajomością technologii - jest Pasją. Lubię to co robię, lubię też gdy inni czerpią profity z Mojego talentu.

  Zdecydowałem się porzucić sztywne wyceny na rzecz wycen zindywidualizowanych, dopasowanych (w miarę możliwości) do Twojego budżetu. Co prawda nadal posiadam Własne przedziały poniżej których nie schodzę dla zachowania pewnego balansu pomiędzy włożoną pracą, a ekwiwalentem finansowym - postarałem się jednak uczynić je na tyle przestronnymi, by móc wprowadzać dodatnią wartość w życie większej ilości osób.

  Jeżeli chcesz skorzystać z Moich usług, miast zastanawiać się ile kosztuje to czego potrzebujesz - zastanów się, jaka kwota byłaby dla Ciebie odpowiednia. W odpowiedzi dam znać, czy jest akceptowalna i dla Mnie (ewentualnie co mogę dla Ciebie zrobić w tej cenie).

  zamknij

  Contact.

  Kontakt.

  The easiest way to reach Me is through the form below:

  Najprościej skontaktujesz się ze Mną korzystając z formularza poniżej:

  close

  zamknij