Jako projektant, niejeden raz zetknąłem się z wytycznymi dotyczącymi możliwych sposobów prezentacji istniejących już logotypów – z wyraźnie ustalonymi, nierzadko wąskimi granicami. Niejedna szanująca się firma posiada tzw. Księgę Znaku – specyfikację w możliwie detaliczny sposób opisującą własny logotyp (w tym jego genezę, przesłanie oraz przede wszystkim możliwe warianty prezentacji, wykorzystania przez reklamodawców). Dokument definiujący w sposób jasny i nie pozostawiający wątpliwości formę prezentacji loga w różnych sytuacjach i okolicznościach wydaje się bardzo praktyczny, jako że zapobiega naruszeniu odgórnych założeń dotyczących spójności, czy też estetyki tak istotnego, identyfikującego daną markę elementu, jakim logo jest. Istnienie takiego dokumentu odbiera również nieprzewidywalną swobodę kreacji „osób trzecich”, prezentujących nasze logo na własnej przestrzeni reklamowej - pozostawiając bezpieczne, zdefiniowane przez Nas pole manewru. Nie podlega wątpliwości, iż dobra Księga Znaku sprzyja bezpieczeństwu i spójności marki, bez względu na skalę przeprowadzanej reklamy – dając Nam istotny punkt odniesienia w sytuacji naruszenia któregokolwiek z punktów specyfikacji przez reklamodawcę.

  O ile „związywanie rąk” reklamodawców wydaje się bezpiecznym i rozsądnym posunięciem, o tyle „związywanie siebie samego” może być tożsame ze stratą wynikającą z niewykorzystanego potencjału. Kiedy już bowiem odpowiemy na pytanie: „Co inni mogą robić lub czego robić nie mogą z Naszym logotypem?”, spróbujmy odpowiedzieć na analogiczną kwestię dotyczącą Nas Samych. Wg Mnie stosowanie jednej i tej samej odpowiedzi do obu przypadków (a więc tak reklamodawców, jak i Nas – właścicieli logotypu) nie jest najlepszym rozwiązaniem, pozbawiamy się bowiem znaczących możliwości, wypływających z autoryzowanej kreacji (nad którą możemy mieć pełną kontrolę). Innymi słowy fakt, iż ryzyko braku kontroli nad prezentacją własnego logotypu przez „osoby trzecie” eliminujemy nierzadko dobrze zdefiniowaną Księgą Znaku, nie powinien zawężać Naszych horyzontów w temacie tego, co możemy z logotypem zrobić sami - bezpiecznie i przewidywalnie, a jednocześnie wychodząc poza sztywne standardy w Księdze Znaku zawarte (i zaprojektowane specjalnie dla osób potencjalnie niekompetentnych). Zwróćmy uwagę, iż sami posiadamy kompetencje do kreatywnej prezentacji loga – czy to w osobie własnej, czy pracujących dla Nas artystów-grafików – jesteśmy w stanie zaprezentować logo w sposób wychodzący daleko ponad przewidywalne standardy.

  Czy powinniśmy bać się kontrolowanej fantazji? Jeśli już potrzebujemy się obawiać, obawiajmy się skostniałych poglądów, zakazujących jakiejkolwiek „kreacji nad logiem ponad Księgę Znaku”. Posiadając kompetencje do tejże fantazyjnej prezentacji logotypu, a jednocześnie odmawiając Sobie tej przyjemności – może przemknąć Nam koło nosa całkiem spory wkład w atrakcyjność Naszej marki. W istocie nic złego nie stanie się Naszej marce, jeśli ilość stosowanych form prezentacji loga znacząco się pomnoży, ilustrując przy okazji kreatywność, pomysłowość, nierzadko piękno. O ileż bardziej przykuć może oko odbiorcy Nasze logo zaprezentowane w sposób, jakiego jeszcze nie było? Jaką magnetyczną, przykuwającą uwagę siłę może stanowić kreatywne piękno i estetyka formy prezentacji, którą raczymy odbiorców po raz pierwszy? Zwróćmy uwagę, iż wspomniane cechy (takie jak piękno, estetyka czy kreatywność) stanowią tu swego rodzaju nośnik dla podstawy Naszej identyfikacji wizualnej – nie pozostawiając jej „na wieki nagą i przewidywalną”.

  O ile więc reklamodawców lepiej nie pozostawiać samych przy Naszym stole kreślarskim, o tyle My Sami możemy pozwolić Sobie na swobodę kreacji i tym samym znacząco uatrakcyjnić wizerunek Naszej marki „na zewnątrz”. Fantazje nt. loga nie muszą stanowić „przełomu”, czy znaczących przekształceń - mogą to być choćby zmiany kosmetyczne, dzięki którym powstanie pewna ilość dodatkowych wariantów loga (nie znajdujących się w Księdze Znaku). Przykładów mniej lub bardziej śmiałych modyfikacji „tożsamości marki” nie brakuje, flagowym są chociażby znane wszystkim google'owskie "Doodles" – czyli okazjonalne (acz częste) wariacje nt. oryginalnego logo Google, prezentowane na stronie głównej wyszukiwarki. Nie bojąc się tego, co inni (ci którzy już się nań zdecydowali) robią z umiarem, Google pokazało iż można zeń wykrzesać coś zaskakującego: nagle niejedna osoba zaczyna zastanawiać się, jak logo Google będzie przedstawione dziś – lub przy jakiejś konkretnej okazji. Google’owskie „fantazje na logu” dały wiele zabawy – tak twórcom, jak i odbiorcom marki, pozytywnie wpływając tym samym na wiążącą ich relację. Częściej możemy zaobserwować mniej śmiałe posunięcia w formie o wiele rzadszych, również okazjonalnych modyfikacji logotypu marki – np. w związku z najbardziej popularnymi świętami, typu Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Kobiet - czy choćby porami roku (wersja zimowa, wiosenna, itd.). Możliwości do wykorzystania – lub pretekstów do fantazji - mamy mnóstwo, warto zwrócić uwagę, iż dzięki takiemu fantazjowaniu czynimy Naszą markę bardziej „ludzką” – poprzez jej „sezonowe” odmiany (wzbogacenia) niejako personalizujemy ją, zbliżając do odbiorcy. Marka, którą możemy określić jako „bardziej ludzką” – posiada niebagatelną przewagę nad sztywną, odporną na zmiany, a więc niejako zdystansowaną. Nasza marka sprzedaje – czy to dosłownie, czy w przenośni – ludziom, dlaczego więc upierać się przy jej „niedostępności”, nienaruszalności – pod pretekstem „zachowania czystości/spójności przekazu”? Dlaczego nie nadać jej bardziej swobodnego, ludzkiego charakteru? W istocie nie ryzykujemy żadnej dysharmonii lub „rozstrojenia” przekazu – „wyświetlając” ów przekaz odbiorcom na coraz to nowe, atrakcyjne sposoby (które przy okazji dodatkowo utrzymują "świeżość marki" przy życiu) wiążemy relację, scalamy, czynimy ją zawsze aktualną, rozwijamy. Poprzez ciągle aktywny kanał komunikacyjny, nie pozwalający przyzwyczaić się do formy, „przemycamy” sedno Naszej identyfikacji wizualnej bez ryzyka przyzwyczajenia – chciałoby się rzec: „stetryczenia” ;) – po latach do jednego i tego samego symbolu.

  What can I do for You?

  Co mogę dla Ciebie zrobić?

  • websites
   I specialize in distinguishable, characteristic design - thanks to which You'll stand out of the great many sites which are often looking alike. If You care to be Yourself instead of being one of many - I'd love to design a project dedicated to Your Brand. (see exemplary works »)

  • custom Blogger themes
   I offer partly or completely (see exemplary websites ») customized websites'/blog' templates hosted by Blogger platform.

  • computer graphics
   I design advertising and functional computer graphics - for print (such as business cards, brochures, folders...), as well as for Internet (advertising banners, layout components for already existing websites).
  • strony internetowe
   Specjalizuję się w projektowaniu niesztampowym i charakterystycznym - dzięki którym wyróżnisz się spośród całej masy podobnych do siebie stron. Jeżeli zależy Ci na tym aby nie być jednym z wielu - chętnie zaprojektuję dedykowany Twojej Marce projekt. (obejrzyj przykładowe projekty »)

  • niestandardowe szablony Blogger
   Oferuję częściowo (czytaj więcej ») oraz całkowicie (zobacz przykłady stron ») zindywidualizowane projekty stron/blogów na platformie Blogger.

  • grafika komputerowa
   Projektuję grafikę reklamową oraz użytkową - z przeznaczeniem do druku (jak np. wizytówki, prospekty, foldery...), jak i dla Internetu (banery reklamowe, elementy wystroju szaty graficznej dla już istniejących stron).

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  • copywriting
   Besides graphic design I also define how a brand will be presenting and communicating itself to the world - the way based both on its character - and target - from advertising phrases to complex copywriting. (see examples »)

  • brand identity
   What way would fit Your Company's spirit the most? Your offer's character- and, moreover, what makes You standing out of the crowd? I'm going to address this question by designing a consistent, professional and marked by high aesthetics Your Brand Identity - from a business card to a website.
  • copywriting
   Poza projektowaniem graficznym zajmuję się również konstruowaniem formy przekazu: dedykowanej charakterowi marki oraz jej grupie docelowej - od haseł reklamowych po kompleksowe opracowanie treści oferty. (zapoznaj się z przykładami »)

  • kreacja kompleksowego wizerunku
   Jaki wizerunek trafnie oddałby ducha Twojej Firmy? Charakter Twojej oferty - a nade wszystko to, czym chcesz się wyróżniać? Chętnie odpowiem na to pytanie, opracowując spójny, profesjonalny oraz cechujący się wysoką estetyką wizerunek dla Twej Marki - od wizytówki po stronę internetową.

  previous »

  close

  czytaj wstecz »

  zamknij

  Important information for clients.

  Ważne informacje dla Klientów.

  I. Who I am not and what I don't do?
  Computer graphics/web-design are quite wide professions, consisting of many expertises. Therefore various graphic artists/designers specialize in different things (e.g. 3D graphics, or so-called web apps).

  I. Kim nie jestem i czym się nie zajmuję?
  Grafika komputerowa/web-design to dość obszerne profesje, na które składa się wiele specjalizacji. Stąd różni graficy/projektanci będą specjalizowali się w czym innym (np. grafice 3D, czy tzw. aplikacjach webowych).

  In the "Offer" section You'll find out what can I do for You - while below, what not.

  W dziale "Oferta" dowiesz się, co mogę dla Ciebie zrobić - poniżej zaś, czego nie.

   I am not:
  • a drawer,
  • a PHP / MySQL programmer,
  • a 3D graphic artist;
   Nie jestem:
  • rysownikiem,
  • programistą PHP / MySQL,
  • grafikiem 3D;
   I don't:
  • carry out already existing, complete concepts or visions, where the only thing a client needs is to render their (already existing or mostly done) ideas within Photoshop/Illustrator/etc.,
  • modify already existing projects - with the exception of simple, technically-minimalist solutions,
  • encoding other designers' layouts;
   Nie zajmuję się:
  • realizowaniem już istniejących, kompletnych wizji, przekładaniem gotowej koncepcji do Photoshopa/Illustratora/itp.,
  • modyfikacją już istniejących projektów - za wyjątkiem prostych, minimalistycznych technicznie rozwiązań,,
  • kodowaniem stron innych projektantów;

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  II. How Our cooperation will look like?II. Jak wygląda współpraca ze Mną?

  1. Most time You'll save right now, by reading "the Offer" section.

  2. Through "the Contact" section You send Me the general guidelines of what You need + preferred budget.

  3. In response You may receive some additional questions, which help to specify the approximate valuation. If this is not necessary, I'll tell You how much I can do within Your preferred budget.

  1. Najwięcej czasu zaoszczędzasz już teraz, zapoznając się z lekturą działu "Oferta".

  2. Korzystając z działu "Kontakt" przesyłasz ogólne wytyczne tego, czego potrzebujesz + odpowiadające Tobie ramy budżetowe.

  3. W odpowiedzi możesz otrzymać listę dodatkowych pytań, które pozwolą Mi doprecyzować oszacowanie wyceny. Jeśli nie ma takiej potrzeby, od razu napiszę, ile jestem w stanie dla Ciebie zrobić w granicach odpowiadającego Tobie budżetu.

  read more »

  close

  czytaj dalej »

  zamknij

  1. Once the valuation has been specified, I'll ask You to send the advance payment (which equals about ⅓ of the overall valuation) - I begin the work once the advance payment has entered.

  2. Once the project is done I'll present You the final result and ask for paying the rest of the remaining amount. Once it has entered, You will receive full access to the project (e.g. source files for print, or access to the website's CMS).
  1. Po doprecyzowaniu wyceny poproszę Cię o wpłatę zaliczki (stanowiącej ok. ⅓ wyceny projektu) - pracę rozpoczynam po jej zaksięgowaniu.

  2. Po ukończeniu projektu zaprezentuję Tobie efekt finalny i poproszę o wpłatę pozostałej kwoty. Po jej zaksięgowaniu otrzymasz pełen dostęp do projektu (np. pliki źródłowe do druku, czy dostęp do panelu CMS strony internetowej).

  Besides it's good to know that:

  Ponadto warto wiedzieć, iż:

  • I don't issue invoices,
  • three optional client-requested modifications are included in the price;
  • występuję jako osoba prywatna › nie wystawiam faktur,
  • w cenę wliczam trzy opcjonalne modyfikacje ze strony Klienta;

  previous »

  close

  czytaj wstecz »

  zamknij

  Tak piszę o designie:

  zamknij

  Ile to kosztuje?

  Projektowanie stron/grafiki jest dla Mnie czymś więcej niż znajomością technologii - jest Pasją. Lubię to co robię, lubię też gdy inni czerpią profity z Mojego talentu.

  Zdecydowałem się porzucić sztywne wyceny na rzecz wycen zindywidualizowanych, dopasowanych (w miarę możliwości) do Twojego budżetu. Co prawda nadal posiadam Własne przedziały poniżej których nie schodzę dla zachowania pewnego balansu pomiędzy włożoną pracą, a ekwiwalentem finansowym - postarałem się jednak uczynić je na tyle przestronnymi, by móc wprowadzać dodatnią wartość w życie większej ilości osób.

  Jeżeli chcesz skorzystać z Moich usług, miast zastanawiać się ile kosztuje to czego potrzebujesz - zastanów się, jaka kwota byłaby dla Ciebie odpowiednia. W odpowiedzi dam znać, czy jest akceptowalna i dla Mnie (ewentualnie co mogę dla Ciebie zrobić w tej cenie).

  zamknij

  Contact.

  Kontakt.

  The easiest way to reach Me is through the form below:

  Najprościej skontaktujesz się ze Mną korzystając z formularza poniżej:

  close

  zamknij